Möjlighet att donera har upphört

QuickRoute utvecklas inte längre aktivt. Därmed tar vi inte längre emot donationer till projektet.