Funktioner i QuickRoute

Import av data

Garmin Forerunner 305 Garmin Forerunner 405 Garmin Forerunner 910XT Gpx-filformatet  Garmin Training Center OCAD

För att skapa ett QuickRoute-dokument behövs kartan sparad som en bildfil (i formatet jpeg, gif, png eller tiff) samt GPS-data. Bäst resultat fås om kartan är skannad eller exporterad från OCAD i 150 dpi eller högre, men digitalkamerafoton duger också. Inläsning av data från GPS-enheter och datafiler kan ske på ett antal olika sätt.

Inpassning av rutt mot karta

Inpassning av ruttlinjen mot kartbilden sker manuellt. Två eller flera punkter på rutten dras till motsvarande punkter på kartan. Vid behov kan flera punkter passas in.

Färgkodad ruttlinje

Färgkodad ruttlinje

Rutten färgkodas efter aktuellt värde på någon av följande parametrar.

Färgskala med start- och slutvärde

Färgkodningen är anpassningsbar, både vad gäller färger och de värden de motsvarar. Som standard för tempo används en halvgenomskinlig färgskala som går från grönt via gult till rött.

Mellantider

Mellantidsinformation

Mellantider tagna med Forerunner-klockorna läses automatiskt in. Det går också att lägga till, ta bort och flytta mellantider. För varje mellantid visas förutom tiden också sträcka och tempo, både längs den förflyttade rutten och som fågelvägen från förra mellantiden. Dessutom visas också skillnaden mellan förflyttad rutt och fågelvägen uttryckt i procent, samt genomsnittlig riktningsavvikelse under sträckan.

Ruttpunktsinformation

Ruttpunktsinformation

När du pekar med musen på en punkt på rutten eller i linjediagrammet visas värden för följande parametrar längst ner i programfönstret.

Tempo under passet som linjediagram

Tempo under passet

Aktuellt tempo, eller någon av de andra parametrarna, visas som en funktion av tiden med färger motsvarande ruttens färgkodning.

Tempohistogram

Tempohistogram

Fördelningen av tempo, eller någon av de andra parametrarna, kan visas per sträcka eller totalt för hela passet. Fördelningen visas i ett histogram vars färger motsvarar ruttens färgkodning. Histogramstaplarnas intervall är anpassningsbara.

Integration med Google Earth

Google Earth Skärmbild från Google Earth: Bymarka, Trondheim

QuickRoute är via kmz-filformatet nära integrerat med gratisprogramvaran Google Earth. Detta ger fantastiska möjligheter till visning av kartbilder och rutter ovanpå Google Earths satellitbilder och terrängmodell. Google Earth version 5.0 eller senare behöver vara installerat på datorn för att integrationen ska fungera.

Denna funktionalitet gör det möjligt att visa och spela upp en eller flera rutter på samma gång i Google Earth. Återuppspelning av flera rutter kan genomföras med individuell start eller simulerad gemensam start.

Mer information om hur du använder QuickRoute i kombination med Google Earth.

Klippa rutt

Ibland finns det behov att klippa bort ointressanta delar av rutten i början eller slutet av ett pass, t ex uppvärmning eller nedvarvning. QuickRoute har en funktion som gör just detta.

Export av data

QuickRoute kan exportera data i följande format.

Uppladdning av kartor till DOMA

QuickRoute kan automatiskt ladda upp kartor med tillhörande information till ett DOMA-kartarkiv på webben.

Ångra och gör om

QuickRoute stöder ångra- och gör om-funktionalitet i flera steg.

Språk

QuickRoute är översatt till svenska, engelska, tyska, franska, italienska, ryska, norska, finska och litauiska.